در حال بارگذاری
Loading...
یک نکته یک تست کارنامه 20 (18 ویدیو)
18 / 18
دکتر سرکشیک زاده نکته و تست کارنامه 20 شبکه آموزش

دکتر سرکشیک زاده نکته و تست کارنامه 20 شبکه آموزش

336
دکتر سرکشیک زاده مدرس و کارشناس تحصیلی 4 شبکه سیمای ملی و مولف انتشارات تخته سیاه در نکته و تست کارنامه 20 شبکه آموزش درباره منابع مطالعاتی دین و زندگی کنکور سخن می گوید
دیدگاه‌ها