در حال بارگذاری
Loading...

پیام نوروزی دو نفره احمدی نژاد

2,399
در حالی که تا کنون رسم بوده چهره های سیاسی پیام تبریک نوروزی شخصی منتشر کنند ، این بار احمدی نژاد در کنار بقایی یک پیام نوروزی منتشر کرد.
دیدگاه‌ها