در حال بارگذاری
Loading...

انگیزشی

345
شکر گذار باش برای داشته هات،اما دلیل نمیشه به شرایط موجود قانع باشی دنیا رو آدمای ناراضی میسازند:-)
دیدگاه‌ها