در حال بارگذاری
Loading...

تبلیغات متقابل چیست؟

184
در سیستم تبلیغات متقابل،شما تبلیغات دیگران را در اپلیکیشن یا بازی خود نمایش میدهید و در ازای آن اعتبار جمع آوری میکنید که با این اعتبار، تبلیغ شما به صورت رایگان نشان داده میشود.در نتیجه می توانید به صورت رایگان و کم هزینه کاربر جدید جذب کنید.از طرفی تبلیغ دهندگان هم هزینه کمتری بابت هر کلیک پرداخت میکنند.
دیدگاه‌ها