در حال بارگذاری
Loading...

اثر مویینگی

1,230
در این فیلم مشاهده می کنید که چگونه اثر مویینگی باعث می شود تا آب از یک ظرف به یک ظرف دیگر از طریق یک کاغذ منتقل شود.
دیدگاه‌ها