در حال بارگذاری
Loading...

سیم فنری عجیب

58
در این آزمایش دو سیم معمولی را به صورت فنر در می آوریم. وقتی آنها را به طرز خاصی کنار هم حرکت می دهیم اتفاق جالبی روی می دهد.
دیدگاه‌ها