در حال بارگذاری
Loading...

سیم فنری عجیب

103
در این آزمایش دو سیم معمولی را به صورت فنر در می آوریم. وقتی آنها را به طرز خاصی کنار هم حرکت می دهیم اتفاق جالبی روی می دهد.
دیدگاه‌ها