در حال بارگذاری
Loading...

2+2=5

297
انچه امروزه به عنوان حقیقت در مجامع علمی از #داروینیسم یاد میشود ! با دیدن این ویدو تنها به یاد خفقانی افتادم که داروینیسم ها ایجاد کرده اند!
دیدگاه‌ها