در حال بارگذاری
Loading...

نظر سرکار خانم پورنامداری در خصوص طراحی سایت آرمانیک

219
پروژه طراحی سایت razinaclass.com توسط تیم آرمانیک پیاده سازی شده است. این سایت در زمینه آموزش به کودکان فعالیت می کند. در این ویدئو نظر خانم پورنامداری را در مورد طراحی سایت تیم آرمانیک مشاهده می کنید.
دیدگاه‌ها