در حال بارگذاری
Loading...

چندتا صورت ادم می بینید

79
چندتا صورت ادم می بینید نسل کوروش تا صابت کنم ادم کم هوشی هستی به روح کوروش قسم ثابت می کنم باهوش نیستید و فقط سروصدا می کنید اگرصداسیما به من برنامه بدهد باعث ابروریزی شما ایرانی ها خواهد شد چون می دانم زیاد مغرور هستید
دیدگاه‌ها