در حال بارگذاری
Loading...

چندتا صورت ادم می بینید

121
چندتا صورت ادم می بینید نسل کوروش تا صابت کنم ادم کم هوشی هستی به روح کوروش قسم ثابت می کنم باهوش نیستید و فقط سروصدا می کنید اگرصداسیما به من برنامه بدهد باعث ابروریزی شما ایرانی ها خواهد شد چون می دانم زیاد مغرور هستید
دیدگاه‌ها