در حال بارگذاری
Loading...

یک دقیقه انگلیسی با دکتر زبان - فصل دوم - ویدئو شماره 1

728
با این آموزشها لهجه آمریکایی را سریعتر یاد بگیرید. یادگیری زبان انگلیسی با مجموعه آموزشهای سریالی "یک دقیقه انگلیسی با دکتر زبان" - در سایت دکتر زبان هر روز یک آموزش یک دقیقه ای انگلیسی واقعی را دنبال کنید! www.drzaban.com
دیدگاه‌ها