در حال بارگذاری
Loading...

رسم ماندالا به صورت الکترونیک

234
خودم عاشق اینطور نقاشی ها و کشیدن ماندالا و هر نوع رسم متقارن هستم. این تکنولوژی عالیه
دیدگاه‌ها