در حال بارگذاری
Loading...

نگرانیهای امام موسی صدر

781
این کلیپ توسط موسسه بین المللی سفیران و با همکاری موسسه امام موسی صدر تهیه و در اولین همایش از سلسه همایشهای اسوه های خدمت رسانی با عنوان مام موسی صدرالگوی خدمت رسانی و سبک زندگی داوطلبانه به نمایش گذاشته شد. اولن همایش از سلسله همایشهای اسوه های خدمت رسانی - موسسه بین المللی سفیران صبح - همایش بین المللی امام موسی صدر www.safiransobh.com
دیدگاه‌ها