در حال بارگذاری
Loading...
فروش (6 ویدیو)
6 / 4
تعریف تخفیفات و اضافات متنوع بر روی فاکتور فروش

تعریف تخفیفات و اضافات متنوع بر روی فاکتور فروش

114
می توانید انواع تخفیفات ریالی و تعدادی و همچنین عوامل افزاینده مانند هزینه حمل ارزش افزوده و ... را بر روی فاکتور به دلخواه خود تعریف کنید این عوامل هم بر روی سطر تعریف می شود هم بر روی کل فاکتور.
دیدگاه‌ها