در حال بارگذاری
Loading...

بازدید کمیته جوانان صنعت نفت از پژوهشگاه

481
جمعی از اعضاء كمیته جوانان صنعت نفت ایران به همراه نماینده این كمیته در شورای جهانی نفت، با هدف آشنایی از ظرفیت ها و پتانسیل موجود در پژوهشگاه صنعت نفت و همچنین تعاملات آتی، روز دوشنبه 13 دی ماه از بزرگ ترین مركز تحقیقاتی نفت خاورمیانه بازدید كردند. http://www.ripi.ir/index.php/newss/82-setad/1763-ripi-95-10-15-01
دیدگاه‌ها