در حال بارگذاری
Loading...
سه شنبه های معماری (17 ویدیو)
17 / 8
سه شنبه معماری 13

سه شنبه معماری 13

99
سه شنبه معماری سیز دهم-23 شهریور-ساعتئ 7 تا 22-کند و کاوی در تاریخ معماری خراسان(باسفر یک روزه به تربت جام) https://telegram.me/architecture_tuesday
دیدگاه‌ها