در حال بارگذاری
Loading...

طریقه نصب بندینک در گریم

1,027
اندازه تور بندینك : cm 2 × 2 اندازه ربان : cm 40 × 35 رنگ ربان : همرنگ موی سر چسب مخصوص چسباندن بندینك : - چسب گریم – چسب لاتكس چسب لاتكس : سفید رنگ چسب گریم (اسپریت گام طریقه چگونگی كشش پوست : 1- پاك كردن منطقه مورد نظر با الكل صنعتی 2- زدن چسب گریم 3- قرار دادن تور بندینك روی چسب 4- استفاده از لاتكس روی بندینك برای پاك كردن بندینك از الكل ایزوپروپیل استفاده می كنیم. اگر الكل ایزوپروپیل نداشته باشیم از الكلی طبی 40% + 40% استون + 20% گلسیرین = محلول سلولیت استفاده می كنیم. برای استفاده از
دیدگاه‌ها