در حال بارگذاری
Loading...

کلیپ - تو غلط می کنی اینجا منافع داری!!

3,491
کلیپ - تو غلط می کنی اینجا منافع داری!! سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی در مورد نظر و برخورد حضرت امام خمینی (ره) با منفعت طلبی آمریکا در حوزه خلیج فارس
دیدگاه‌ها