در حال بارگذاری
Loading...

سفر دیروز مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی

245
آنچه در سفر دیروز مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به استان بوشهر گذشت (روابط عمومی شركت ملی صنایع پتروشیمی بیستم دیماه ١٣٩٥)
دیدگاه‌ها