در حال بارگذاری
Loading...

گفتگو با مهدی بهربیگی درباره اهمیت پیاده سازی EMV

102
در حاشیه سیمنار تخصصی شناسایی و پیشگیری تقلب که توسط دبیرخانه دائمی ایکوبیگ برگزار شده بود، گفتگوی کوتاهی با مهندس مهدی بهربیگی کارشناس امنیت و معماری نرم افزارهای سازمانی درباره اهمیت پیاده سازی EMV در ایران داشتیم. پیشنهاد میکنیم ویدیوی این مصاحبه را مشاهده کنید.
دیدگاه‌ها