در حال بارگذاری
Loading...
نخستین مراسم اعطای جایزه (6 ویدیو)
6 / 2
سخنرانی دکتر حسن ظهور، رئیس کارگروه علمی جایزه مصطفی(ص)

سخنرانی دکتر حسن ظهور، رئیس کارگروه علمی جایزه مصطفی(ص)

117
سخنرانی دکتر ظهور در نخستین دوره اعطای جایزه مصطفی(ص) 2015 ( 4 دی ماه 1394)
دیدگاه‌ها