در حال بارگذاری
Loading...

رضا صادقی اهنگ هیجا بندر نبود

2,144
هرجا رفتم ، هر جا امدی ، هر کجا نگاه مکه-ذره ای از آشنایی وا جون و دل صدا مکه-هرجای دنیا که رفتم،امدی که جای مه نهه-گرچه دنیاشون قشنگه ولی دنیای مه نهه-آخرش خوب امدنست که دیر یا آخر نابو-هیچکسی بندری و هیچ جا بندر نابو-آخرش خوب امدنست که دیر یا آخر نابو-هیچکسی بندری و هیچ جا بندر نابو هیچ جا بندر نابو-جلویل خوسی بی بی بوی خاک و عـود و گشته
دیدگاه‌ها