در حال بارگذاری
Loading...

(13)پشت شانه با سیم کش یک rear deltoid with cable singl

529
۱۱- سرشانه از طرفین با دمبل خوابیده نکات و توضیحات تکمیلی در خصوص اجرای این حرکت: http://drsherafatvaziri.com
دیدگاه‌ها