در حال بارگذاری
Loading...

دلاویزترین شعر جهان

609
تو هم ای خوب من ! این نکته به تکرار بگو این دلاویزترین شعر جهان را همه وقت نه به یکبار و به ده بار، که صد بار بگو « دوستم داری » را از من بسیار بپرس دوستت دارم را با من بسیار بگو فریدون مشیری
دیدگاه‌ها