در حال بارگذاری
Loading...
برنامه معرفت (28 ویدیو)
28 / 12
برنامه معرفت بیست و نهم بهمن 1395

برنامه معرفت بیست و نهم بهمن 1395

397
هر سالکی یک راهی دارد که آن راه از خودش شروع می شود و به سمت خودش ادامه پیدا می کند. آیا به خود رفتن به معنی «به خود مشغول شدن» است؟