در حال بارگذاری
Loading...

نحوه اجرا سقف عرشه فولادی9121505650

1,538
روش کارسقف عرشه فولادی بایر ایرانیان به این صورت است که پس از آماده شدن سازه جهت اجرای سقف اندازه هر دهانه گرفته شده و براساس طول دهانه سقف و بارگذاری محاسبه شده مربوطه ورق های لازم در کارخانه فرم داده می شود و برش می خورد. ورق ها پس از انتقال به محل اجرای سقف بر روی دهانه مربوطه روی سازه قرار میگیرد. در مرحله بعد برش گیر یا گل میخ ها با استفاده از میخ کوب تفنگی به سازه پرچ شده و یا با استفاده از
دیدگاه‌ها