در حال بارگذاری
Loading...

بهترین زمان مومن زمستان است برای خودسازی...

221
در زمستان شبها طولانی تر و فرصت عبادت بیشتر و روزها کوتاه تر و فرصت روزه بیشتر در دسترس هر مومنی است
دیدگاه‌ها