در حال بارگذاری
Loading...
پخش توسط کتابسرای دانشمند بستک (50 ویدیو)
50 / 41
بهترین زمان مومن زمستان است برای خودسازی...

بهترین زمان مومن زمستان است برای خودسازی...

301
در زمستان شبها طولانی تر و فرصت عبادت بیشتر و روزها کوتاه تر و فرصت روزه بیشتر در دسترس هر مومنی است
دیدگاه‌ها