در حال بارگذاری
Loading...
جنگ بلک ویدا و آدم های آلتران (3 ویدیو)
3 / 1
جنگ بلک ویدا و ادم های آلتران(قسمت1)

جنگ بلک ویدا و ادم های آلتران(قسمت1)

440
در این قسمت:بلک ویدا با یکی از ادم های پرایم میجنگد اما تیر میخورد و کاپیتان امریکا اورا نجات میدهد.
دیدگاه‌ها