در حال بارگذاری
Loading...
حوزه های اعطای جایزه (3 ویدیو)
3 / 2
مصاحبه دکتر اوده اولیوا پیرامون فناوری های همگرا

مصاحبه دکتر اوده اولیوا پیرامون فناوری های همگرا

50
وی در این مصاحبه، به بررسی بزرگترین اثر همگرایی بر جامعه، نمود همگرایی بر جامعه در قالبی ملموس برای مردم، موانع تحقق همگرایی و آینده پیش روی آن می پردازد.
دیدگاه‌ها
  1. این ویدیو از کانال @NBICs برداشته شده لطفا رعایت شود