در حال بارگذاری
Loading...

عمل صورت با موفقیت انجام شد

334
اندی سندنس ۳۱ساله، ۱۰سال پس از اقدام به خودکشی با اسلحه، تحت یکی از نادرترین عمل های جراحی قرار گرفت و صاحب صورت جدیدی شد.
دیدگاه‌ها