در حال بارگذاری
Loading...

دبیر همایش GPOL ،جناب آقای مهندس محمد حبیبی

126
سخنرانی دبیر همایش GPOL ، جناب آقای مهندس حبیبی مدیر عامل شرکت بنیان الکترونیک اسپاد و عضو هیئت مدیره شرکت وندا اسپاد با موضوع معرفی تکنولوژی GPOL و مزایای استفاده از آن در پیشرفت زیرساختهای تکنولوژی ایران و صنعت مخابرات و ارتباطات کشور .