در حال بارگذاری
Loading...

مصاحبه راه پرداخت با مهدی نیا در نمایشگاه کارت و پرداخت

143
محسن مهدی نیا، مدیرعامل شرکت گرایش تازه پارس در حاشیه نمایشگاه کارت و پرداخت خاورمیانه درباره شرکت گرایش تازه پارس چالش های خدمات پشتیبانی در ایران می گوید.
دیدگاه‌ها