در حال بارگذاری
Loading...
مدرس مطالعات اجتماعی سید محمد (9 ویدیو)
9 / 2
مدرس ریاضی چهارم تقسیم اعداد بر یک رقم صادق سواعدی

مدرس ریاضی چهارم تقسیم اعداد بر یک رقم صادق سواعدی

101
تدریس تقسیم توسط دانش آموز
1 فروردین 1396
آموزشی
دیدگاه‌ها