در حال بارگذاری
Loading...

داستانِ سیستان به روایت حالاخورشیدوبا همراهی وزیربهداشت

40
اینجا اگر آب نیست، دلها اما مثل آب زلال است اینجا اگر خانه ها سقف ندارند، بنای دلها محکم است اینجا خدا هست، عشق و زندگی
دیدگاه‌ها