در حال بارگذاری
Loading...

قیمت گذاری برند - Brand Pricing

501
آیا رونق و فروغ در کسب و کار شما تاثیری بر روی قیمت برند شما خواهد داشت؟ اساسا قیمت گذاری برند چگونه است؟ دکتر شهریار شفیعی اینگونه این موضوع را تشریح خواهند نمود: مبحث قیمت گذاری برند و مدل های ارزش گذاری برند یکی از مباحثی است که در دوره برند پیشرفته بدان پرداخته خواهد شد. http://www.brandztech.com/course/p39-مدیریت-برند-پیش%
دیدگاه‌ها