در حال بارگذاری
Loading...

جهانی شدن به سبک خالق درسا

371
در این ویدئو آقای شاهین فاطمی که به عنوان یکی از کارآفرینان موفق در کنفرانس باشگاه مدیران موفق حضور داشتند در خصوص جهانی شدن و فرآیندهای مرتبط با اون در عصرهای مختلف صحبت کردند. باشگاه مدیران موفق 02122907306-02122907308 www.modir.biz
دیدگاه‌ها