در حال بارگذاری
Loading...

خطبه ماموستا زانا عادل در جبهه های جنگ.....داعش خوارج

380
حفظه الله تعالی .....زبان کردی
دیدگاه‌ها