در حال بارگذاری
Loading...

بازتوانی شناختی

145
کودکان مبتلا به اختلال تحصیلی اغلب تفائت های جزئی میان صداهای یک کلمه را تشخیص نمی دهند.در فهم و به یادآوردن زبان گفتاری مشکل دارند.با وجود عوامل مزاحم و اخلال گر در محیط مشکلات بیشتری برای فهمیدن آنچه گفته شده دارند. در این بخش ما به تمرینات توجه و حافظه شنیداری در سکوت و در حضور صداهای مداخله گر می پردازیم.درمان دارویی یا توانبخشی در موارد وجود کم شنوایی محیطی 84012000 www.atiehclinic.com
دیدگاه‌ها