در حال بارگذاری
Loading...

آموزش کتیا هم راستا كردن ابر نقاط توسط دستگاه مختصات-9

474
آموزش کتیا سطوح پیچیده هم راستا كردن ابر نقاط توسط دستگاه مختصات-10 بخش 2: این قسمت از بخش آموزش سطوح پیشرفته است. برای حمایت از ما به سایت www.s15.xzn.ir و یا به سایت www.zanjancnc.ir مراجعه فرمایید. 2- به دیگران هم معرفی کنید
دیدگاه‌ها