در حال بارگذاری
Loading...

اصل "توجه" : تا دیر نشده، به عزیزانمان توجه کنیم.

1,766
در این ویدیو در مورد اصل مهمی به نام "توجه" صحبت میکنیم. اصلی که در عین سادگی، عموما نادیده گرفته میشود و احیانا باعث میشود فرصت های ناب لذت بردن از مصاحبت عزیزانمان را از دست بدهیم. داستان توجه کردن من به پسر خواهرم که باعث شد در وسط تابستان، تمایل کتاب خواندن و ریاضی حل کردن پیدا کند و از این کار لذت ببرد. در روابط عاشقانه هم توجه به همسر می تواند کمک بسیارزیادی به ما کند.www.mesbetala.com
دیدگاه‌ها