در حال بارگذاری
Loading...

دکتر عباسی، دولت روحانی و فتح الفتوح برجام!

7,717
سخنان دکتر عباسی و انتقاد از دولت یازدهم در خصوص ضعف مدیریت و برجام و همچنین انتقاد از آقای هاشمی