در حال بارگذاری
Loading...

مناظر طبیعت به جای تبلیغات

121
یک بیلبورد در شهر ماساجوست که بجای تبلیغات مناظر طبیعت پیرامون خود را به رهگذران نشان میدهد.
دیدگاه‌ها