در حال بارگذاری
Loading...

موانع تجاری سازی ایده ها از نگاه نخبگان

232
این گزارش چندین باز از شبکه های مختلف صدا و سیما و اخبار پخش گردیده است این طرح با پیشنهاد مهندس علی زارعی تئوریسین خلاقیت و بنیانگذار گفتمان نخبه پروری ایران و پس از حدود یکسال تحقیق در جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان تکمیل و هم اکنون نسخه اصلی طرح بالغ بر 80 صفحه در جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان موجود می باشد www.n-javan.com
دیدگاه‌ها