در حال بارگذاری
Loading...

نظر جناب آقای بهروز آیرملو در خصوص طراحی سایت آرمانیک

98
پروژه طراحی سایت کارافکر توسط تیم آرمانیک پیاده سازی شده است. این سایت در زمینه آموزشی و تربیتی فعالیت میکند. در این ویدئو نظر آقای آیرملو را در مورد طراحی سایت تیم آرمانیک مشاهده می کنید.
دیدگاه‌ها