در حال بارگذاری
Loading...

تنگی كانال نخاعی و دررفتگی مهره كمری داشتم كه...

1,323
پنج سال بود كه دردهای شدید كمر و سیاتیك داشتم... از دوسال قبل كاملاً زمینگیرشده بودم... خیلی كم میتوانستم راه بروم پاهایم درد و سوزش داشتند. فكرمیكردم دردهای من برای پوكی استخوانم هستند... قبل از عمل بحدی دردومشكل داشتم كه دیگر نمیتوانستم تحمل كنم و دوست داشتم زودترعمل شوم تا راحت شوم... الان یازده روز است كه عمل شده ام... دردها كاملاً از بین رفته اند...
دیدگاه‌ها