در حال بارگذاری
Loading...

رونمایی از بسته های جامع گردشگری افتخار دیگر مرکز پارس

274
افتخاری دیگر برای مرکز توسعه آموزش های مجازی پارس ، مجری پروژه جامع آموزش گردشگری روستایی ویژه ده هزار دفاتر ICT در سراسر کشور رونمایی از بسته های جامع آموزش گردشگری روستایی کشور ...
دیدگاه‌ها