در حال بارگذاری
Loading...

یک رییس جمهور نباید 4تا ساختمان بسازد یا پروژه اجرا کند

345
رئیس جمهور باید ایراد دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها را بفهمد و تصحیح کند
دیدگاه‌ها