در حال بارگذاری
Loading...
ویدیو (44 ویدیو)
44 / 11
منزل چنگیز وثوقی و آینه کاری-نقاشی وطراحی های او(1373)

منزل چنگیز وثوقی و آینه کاری-نقاشی وطراحی های او(1373)

1,212
یکروز کاری از سی سال کارهای مداوم هنری در منزل من که با طراحی و مدیریت وبرنامه ریزی دقیق خودم و همکاری دوستان شکل گرفت ونتیجه ی آن مورد تایید همگان قرار گرفته است.لازم بذکر است زمانیکه اوستا بتواند با صمیمیت وهمکاری خود بین شاگردانش وحدت وهماهنگی وعشق به خدا ایجاد کند نتیجه اش مثبت و از ماسمالی خبری نخواهد بود که اثر آن را در پایان فیلم در آینه کاری کف حمام که به زیبایی شکل گرفته است می بینید.
دیدگاه‌ها