در حال بارگذاری
Loading...

اساس NLP مدل سازی است-حرف حساب-سعیدوفائی

356
سعید وفائی در این بخش از برنامه حرف حساب به اساس NLP یعنی مدلینگ اشاره می کند
دیدگاه‌ها