در حال بارگذاری
Loading...

اِناردِلِه کانی در شمال -دون کردن انار

688
برای اِناردِلِه کانی ، اقوام ، همسایه ها ودوستان درمنزل کسی که می خواهد رب انار درست کند جمع می شوند وبا كمك و همكاری هم دانه های انار را از پوستش جدا كنند.زیبایی در این است كه اولا یك جمع صمیمی تشكیل میشه و در حین كار با هم صحبت می كنند . و حتی داستانهایی بسیار زیبا نقل میشود.