در حال بارگذاری
Loading...
سخنرانی های TED (20 ویدیو)
20 / 9
هر کودکی به یک قهرمان احتیاج دارد

هر کودکی به یک قهرمان احتیاج دارد

392
یک معلم با سابقه ی چهل ساله یک بار از یک همکار شنید که : آن ها به من حقوق نمی دهند که کودکان را دوست بدارم. و او در جواب همکارش گفت : کودکان از کسانی که از آنها متنفرند چیزی یاد نمی گیرند . این ندایی تکان دهنده برای معلمان است تا دانش آموزان خود را باور کنند و در حقیقت با آنها ارتباطی واقعی ، انسانی و دوستانه برقرار کنند.
دیدگاه‌ها